Aktuality

15.02.2018 - zdroj: EUR-Lex (L42/1) - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/216 zo 14. decembra 2017, ktorým sa menia prílohy V a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
< viac >

10.02.2018
- zdroj: EUR-Lex (L38/1) - Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej
< viac >

31.01.2018
- zdroj: EUR-Lex (L26/8) - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/148 z 27. septembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
< viac >

05.01.2018
- zdroj: Colná správa ČR - Vystavenie náhradného dokladu o pôvode v rámci VSP (GSP) pri preposlaní tovaru do/z Nórska a Švajčiarska s ohľadom na systém registrovaných vývozcov (REX) od 1.1.2018
< viac >

03.01.2018
- zdroj: Colná správa ČR - Zmena hodnotových limitov  používaných  pri  preukázaní pôvodu tovaru platné od 1.1.2018
< viac >

27.12.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Uvádzanie krajiny pôvodu tovaru vo vyhlásení o pôvode podľa dohody s Kanadou (CETA) - príloha 2
< viac >


viac
Úvod
Pôvod tovaru má významnú úlohu v rámci colného konania pri prepúšťaní tovaru do režimu voľného obehu. Od neho závisí, aké colné sadzby a colné zvýhodnenia resp. preferencie je možné získať a využívať pri dovoze tovaru. Predpokladom výberu náležitej colnej sadzby alebo priznania akéhokoľvek colného zvýhodnenia alebo preferencie je preukázanie krajiny pôvodu tovaru. Z hľadiska pôvodu poznáme nepreferenčný pôvod tovaru a preferenčný pôvod tovaru. Určením pôvodu tovaru a jeho preukazovaním sa zaoberajú tzv. pravidlá pôvodu tovaru.
2017 by "Feri"         email: povodtovaru@gmail.com
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
Informácie

8.1.2018
- zdroj: EUR-Lex -
NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2467 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov
< viac >
5.9.2017
Pripomienky prosím zasielať na email: povodtovaru@gmail.com